Wouvé la wonn si gwo ka a linesko - Le gwo ka à l'Unesco ?

  • Local de Kamodjaka, Morne à l’eau
  • Du 04 novembre 2011 au 03 novembre 2011
  • 18H30

- 18h30, "Wouvè la wonn: si gwo ka a linesko ?" / , au (Morne-à-L'Eau). Pawol an bokantaj, an lonè é rèspé si refleksyon lasa: gwo ka a linesko? ka yo ka di sisa, sa ki pouw sa ki kont. é nou adan tousa ka nou ki avi an nou?. Débat autour de la question du gwo ka à l'unesco:ceux qui sont pour ceux qui sont contre. Les pour : « lyannaj pou gwo ka », dirigé par F. Cotellon Les contre : Exposé de « KOLEKTIF GWO KA » dirigé par J-C .Nelson Questions diverses. Séance présidée par Joëlle Bartebin, Rémon fautra, Rémonn Torin. Puis soupe traditionnelle version Kamodjaka.

Ajoutez un commentaire